Energiförbättring |

Huvudbild

Smart värme i unikt innovationsprojekt

Billig fjärrvärme höjer temperaturen i borrhålslagret upp mot 30 grader på sommaren. Värmepumpar utnyttjar det varma borrhålslagret på vintern och sparar mängder av energi.
Så kombinerar man det bästa av två världar, menar Johan Ahlgren, vd på Energiförbättring Väst AB som installerar en sådan anläggning i Göteborg.

Börje i ett av apparatrummen

Smart värme i unikt innovationsprojekt

7 månader 2 dagar sedan

Billig fjärrvärme höjer temperaturen i borrhålslagret upp mot 30 grader på sommaren. Värmepumpar utnyttjar det varma borrhålslagret på vintern och sparar mängder av energi.

Så kombinerar man det bästa av två världar, menar Johan Ahlgren, vd på Energiförbättring Väst AB som installerar en sådan anläggning i Göteborg.

I Bostadsrättsföreningen Backadalen, som ligger på Hisingen i nordvästra Göteborg, är arbetet är i full gång. En borrigg vilar sig tillfälligt på gräsmattan och på parkeringen tvärs över gatan håller borrarna på att färdigställa ett energilager. I husens källare färdigställer Energiförbättrings montörer undercentralerna. I en del maskinrum är både rördragning och värmepumpar på plats och elektriker håller på att koppla i utrustningen. I andra är bara värmepumparna ditställda och rördragning pågår.

Bostadsområdet ligger på gammal åkermark med glest mellan husen, nära motorvägen mot Oslo. Bostadsrättsföreningen är en av Sveriges största med 971 lägenheter. Det är ett typiskt miljonprogramsområde, men väl underhållet. Husen ärbyggda runt 1970 och består av 41 bostadsfastigheter, varav 30 är trevånings lamellhus med fasader i sjösten och resten är loftgångshus i fyra våningar.

Efter rundvandringen i Backadalen åker Kyla & Värme till Energiförbättring i Västs kontor i Mölnlycke lite utanför Göteborg där företagets vd Johan Ahlgren över en kopp kaffe förklarar projektet.

– Det började med att vi gjorde två undercentraler med konventionell teknik i bostadsrättsföreningen, berättar Johan Ahlgren.

Där gjorde värmepumparna värme och varmvatten och hade fjärrvärme som spets.

– Men det är välkänt att Göteborg Energi har stort överskott av energi under sommaren från sopförbränning och spillvärme från raffinaderierna, säger Johan Ahlgren.

Det leder till att under sex månader av året är fjärrvärmepriset mycket lågt, tio öre per kilowattimme. Tanken uppstod att utnyttja det låga priset.

– Vi startade en teknikgrupp tillsammans med Göteborg Energi där vi diskuterade möjligheten att ladda ner billig energi i energilager sommartid. Och vi pratade ihop oss med energileverantören, vilket jag aldrig varit med om förut under mina 35 år i branschen. Resultatet är något världsunikt.

Principen för hur systemet fungerar är enkel. Primärvärme från fjärrvärmenätet värmer via värmeväxlare borrhålslagren sommartid. Vintertid utnyttjar fastigheternas värmepumpar det uppvärmda energimagasinet för att leverera billig värme till lägenheterna.

I Backadalen är det sju meter mellan de 300 meter djupa borrhålen vilket ger ett mycket energitätt lager. Det gör att temperatur i berget kan bli mellan 25 och 30 grader.

– Att det kan bli så varmt i borrhålen ställer alla begrepp på huvudet. Vi har vänt på kuttingen, normalt får man akta sig för att de blir för kallt i berget, vi får passa oss för att det inte ska bli för varmt.

Den höga temperaturen i energilagret gör att värmepumparna får jobba med optimala omständigheter och enligt Johan Ahlgren kan de få en värmefaktor på 1:10, kanske 1:15.

För att gå med i projektet satte Göteborg Energi som villkor att få leverera allt varmvatten hela året.

– Men det tyckte vi var ganska bra. Värmepumparna arbetar inte bra om de ska leverera så höga temperaturer som krävs för varmvatten, säger Johan Ahlgren.

Installationen av fjärrvärme finns kvar i husen, för både backup och lägsta energipris, så finns det möjlighet att helt värma husen med fjärrvärme.

Smart Heat ducar räknar i varje ögonblick ut vilket som är det den lägsta uppvärmningskostnaden.

– Det kan tänkas att om elpriset blir högt så är fjärrvärmen billigare för tillfället. Göteborg Energi levererar både fjärrvärme och el så det är enkelt att jämföra.

Bostadsrättsföreningen har också fått en förenklad debitering, den köper till fast pris 22 grader värme året om, garanterat under tio år. Det spelar ingen roll om det blir en vargavinter, föreningens pris är ändå det samma.

Det borgar för att investeringen ska ge bra avkastning för föreningen. Den räknar med att sänka sina energikostnader med två miljoner årligen, och att investeringen inklusive kapitalkostnader ska gå med vinst redan första året.

Totalkostnaden för energilösningen ligger på 48,5 miljoner kronor.

Projektet drog igång i augusti 2017 och beräknas bli klart vid årsskiftet 2018/2019, ett halvår tidigare än planerat.

Energiförbättring Väst AB är totalentreprenör, Göteborg Energi är underleverantör. Sweco har projekterat systemet och Bengt Dahlgren AB borrhålslagren. Borrar gör Höjdens brunnsborrning.

Installationen innefattar 25 stycken bergvärmepumpar av modellen IVT Geo i åtta effektstorlekar, från 20 kW till 80 kW.

Johan Ahlgren passar på att berömma IVT:s värmepumpar.

– Jag har jobbat med IVT i 30 år och enligt min bedömning är IVT Geo en av de bästa fastighetsvärmepumparna på marknaden i dag. Vid ombyggnader är det bra att den är staplingsbar, vilket är väldigt effektivt på en liten yta, säger han.

Energiförbättring Väst AB startades av Johan Ahlgren 1991. Vid starten har företaget bara en sekreterare anställd utöver vd. Till att börja med arbetade man med värmepumpar – främst bergvärme – och kylanläggningar men frän 2007 lägger man till solenergi i verksamheten och 2012 solhybrider, solfångare som ger både el och varmvatten. Något senare installerade företaget solhybrider som komplement till bergvärme i bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv, vilket Kyla & Värme rapporterade om i nummer 4/2014. Företaget har ett 30-tal anställda och år 2015 passerade företaget 50 miljoner kronor i omsättning.

Johan Ahlgren är stolt över att lilla Energiförbättring Väst AB kunnat förändra Göteborg Energi.

– Det är David som flyttat på Goliat som stått stilla, säger han.

Fjärrvärme i sig är en gammal teknik och många kommunala energibolag har med sina fjärrvärmenät mer eller mindre ensamrätt att leverera värme till stora delar av fastighetsbeståndet. Samtidigt utmanas den positionen när många fastighetsägare vill installera bergvärmepumpar.

– Det är till och med så att moderna hus blir alltmer självförsörjande på energi och också kan kopplas loss från elnätet. Vi står idag inför en enorm förändring. Revolutionen har redan börjat, solceller och solhybrider ökar stort. De flesta tak i Sverige kommer att ha solceller om några år, säger Johan Ahlgren.

Samtidigt har inte bara Göteborg utan också många andra kommuner överskott på värme stora delar av året, från sopförbränning och från industriers spillvärme. Så energibolagen borde ha incitament att bidra till sådana lösningar som i Bostadsrättsföreningen Backadalen.

Det är också välkänt att fjärrvärmebolagen ofta har försökt göra det svårt för värmepumpsbranschen.

– De kommunala energibolagen har inte förnyat sig, de sitter med sina fjärrvärmenät mer eller mindre på ett monopol. Men de utmanas och behöver för framtiden utveckla nya smarta lösningar. Jag vill ge ett råd till energibolagen, tänk på kundens bästa så får du behålla kunden, även om den kanske betalar mindre, säger Johan Ahlgren.

Han ser det system som Energiförbättring Väst AB utvecklat för Bostadsrättsföreningen Backadalen som en väg framåt.

– Vårt system är den bästa av två världar, lagrad solvärme kombinerad med överskottsvärme. Systemet kan också bli en framgångsrik kommersiell produkt i framtiden.Vi hoppas på många sådana här projekt och att fler bostadsrättsföreningar kommer att installera den här tekniken.

Per-Olof Eliasson

Aktuellt

Solcellsanläggning ICA

torsdag, februari 8, 2018

ICA i Djupedalsäng, Mölnlycke, har fått en solcellsanläggning på taket.

Läs mer

Energiförbättring har Green Building-certifierat sin fastighet

torsdag, februari 8, 2018

Mölnlyckeföretaget Energiförbättring Väst har Green Building-certifierat den egna fastigheten. De åtgärder som genomfördes under förra året har halverat energianvändningen i byggnaden. Nu ska den ner ytterligare med behovsstyrd ventilation och den solhybrid som företaget håller på att utveckla.

Läs mer
Johan Ahlgren utanför kontor och lager i Mölnlycke

Värmepumpar och fjärrvärme i ovanlig kombo

torsdag, februari 8, 2018

En av Sveriges största bostadsrättsföreningar med nära 1 000 lägenheter väljer en innovativ kombination av bergvärme och fjärrvärme.

Läs mer
Innovationsprojekt i Brf Backadalen

Smartare värme i nytt unikt innovationsprojekt

måndag, februari 5, 2018

Smart Heat är ett nytt unikt projekt mellan Energiförbättring Väst och Göteborg Energi. Projektet innebär att borrhålen värms upp under sommaren av överskottsvärme från fjärrvärmeleverantören Göteborg Energi, det energilager som då bildas utnyttjas av värmepumparna på vintern. Borrningen påbörjas i oktober och installationen beräknas vara klar i början av 2019.

Läs mer

Solceller Sparbankshallen i Varberg

måndag, december 4, 2017Läs mer

Solceller Ica Djupedalsäng

måndag, december 4, 2017Läs mer

ICA Djupedalsäng Solceller

fredag, september 22, 2017

Nu är solcellerna snart uppe på taket, installation av växelriktarna snart klar.

Läs mer

Smartare värme i nytt unikt innovationsprojekt.

torsdag, september 7, 2017

Det unika med projektet är att bergvärme från värme kompletteras med bergvärme från 

Läs mer

2017- Solcellsår

torsdag, augusti 10, 2017

Vi går mot ett rekordår 2017 i antalet beställda solcellsanläggningar.

Läs mer

Hej då Oljepannor

måndag, juli 31, 2017

Snart försvinner ytterligare några oljepannor i Göteborgsområdet.

Läs mer

Josefine Lundsten - Energistipendiat 2017

måndag, juni 26, 2017

Motivering:

Läs mer

Soldagen

onsdag, maj 24, 2017

Soldagen  
Rådastocksvägen 1 Mölnlycke

Läs mer

Sidor

Våra tjänster

Kontakt

Energiförbättring Väst AB
IVT-Center, Mölnlycke
Rådastocksvägen 1, 435 44 Mölnlycke

Energiförbättring Väst AB

Vi ringer upp dig

×